Kazalce kakovosti, s katerimi izkazujemo svojo skrb za zdravje naših obiskovalcev, spremljamo in objavljamo v skladu z Zakonom o lekarniški dejavnosti (ZLD-1) (Uradni list RS št. 85/16).

Zavezani smo k stalnemu izboljševanju kakovosti storitev, zato smo poleg predpisanih standardov in dobrih praks vpeljali tudi koncept Holistične lekarne.

Najpomembnejši kazalci kakovosti naše nabave izdelkov za zdravje:

 • Delež zdravil, nabavljenih preko registriranih veledrogerij = 100 %.

Za skupine zdravil brez recepta in medicinskih pripomočkov ter prehranskih dopolnil imamo izdelane strokovne kriterije za izbor izdelkov, s katerimi delamo selekcijo na podlagi najnovejših spoznanj, da vam nudimo le najboljše. Stalno spremljamo znanstvene in strokovne objave, pri izbiri pa upoštevamo dognanja o delovanju, varnosti in kakovosti. V naši ponudbi tako ne boste našli vsega, kar je sicer na voljo na trgu, temveč le najboljši izbor v nekem obdobju.

Najpomembnejši kazalci kakovosti načina shranjevanja v naši lekarni:

 • Shranjevanje izdelkov v kontroliranih pogojih (redni nadzor vlage in temperature) = 100 %.

Najpomembnejši kazalci kakovosti kompetenc naših svetovalcev:

 • Delež obiskovalcev Lekarne Dravlje, ki jih obravnava magister farmacije z veljavno licenco = 100%.
 • Delež pokritosti obiskovalcev Lekarna Dravlje z magistri farmacije s pridobljenim IRRK certifikatom o poznavanju osnov področja prehranskih dopolnil = 90 %
 • Delež pokritosti obiskovalcev lekarne z magistri farmacije s P3 Professional licenco = 90 %

Leta 2023 smo v lastno izobraževanje v Lekarni Dravlje vložili kar 444 ur. Vsak od zaposlenih v Lekarni Dravlje se je leta 2023 torej v povprečju izobraževal kar 89 ur.

Vsaka magistra farmacije se je leta 2023 izobraževala kot udeleženka na 73 ur zunanjih izobraževanjih in 33 ur na internih izobraževanjih Lekarne Dravlje.

Vsaka magistra farmacije Lekarne Dravlje je pripravila za kolegice v lekarni 5 ur izobraževanj.

Magistra Klemenc je v letu 2023 pripravila tudi predavanje za kolege iz drugih lekarn.

V Lekarni Dravlje posebno pozornost posvečamo etiki svojega poklica. V letu 2021 smo se tako izkazali s kar dvema prispevkoma o etičnih in moralnih dilemah v lekarništvu, in sicer magistre Klemenc in magistre Deželak.


Najpomembnejši kazalci kakovosti spremljanja varnostih profilov izdelkov v naši lekarni:

 • Delež magistrov farmacije, ki obvladujejo sistem farmakovigilance = 100 %.
 • Delež medicinskih pripomočkov z znanimi razredi tveganj za uporabnika = 100 %.
 • Delež magistrov farmacije, ki obvladujejo sistem vigilance medicinskih pripomočkov = 100 %.
 • Delež magistrov farmacije, ki obvladujejo sistem nutrivigilance = 100 %.
 • Ker smo vzpostavili sistem zagotavljanja kakovosti storitev, imamo za vse objavljene kazalce kakovosti dokazila, ki so na vpogled pristojnim organom.

  Kazalniki kakovosti po priporočilu Lekarniške zbornice Slovenije
  V letu 2023 smo pričeli tudi s spremljanjem kazalnikov kakovosti, ki jih je priporočila Lekarniška zbornica Slovenije.

  Za nas je najpomembnejši kazalnik komplianca

  ki kaže, kako smo vam podali navodila, in ali smo vas obvestili o vsem, kar je potrebno za varno in učinkovito porabo zdravil.

  Za uporabnika najpomembnejši rezultati merjenja septembra 2021 so:

  • Delež obiskovalcev, ki poznajo namen jemanja prejetega zdravila = 96 %.
  • Delež obiskovalcev, ki poznajo pogostnost jemanja prejetega zdravila = 97 %.
  • Delež obiskovalcev, ki poznajo prave odmerke prejetega zdravila = 97 %.
  • Delež obiskovalcev, ki poznajo predpisani čas jemanja prejetega zdravila = 93 %.
  • Delež obiskovalcev, ki poznajo posledice prepogostega jemanja prejetega zdravila = 43 %.
  • Delež obiskovalcev, ki poznajo posledice nejemanja prejetega zdravila = 69 %.
  • Delež obiskovalcev, ki poznajo posledice jemanja prejetega zdravila izven časovnih okvirov = 48 %.
  • Delež obiskovalcev, ki poznajo možne stranske učinke prejetega zdravila = 34 %.