V skladu z Zakonom o lekarniški dejavnosti (ZLD-1) (Uradni list RS št. 85/16) spremljamo in objavljamo kazalce kakovosti, s katerimi izkazujemo svojo skrb za zdravje naših obiskovalcev.

Za nas je najpomembnejši kazalec kakovosti komplianca, ki kaže, kako razumljivo smo vam podali navodila, in ali smo vas obvestili o vsem, kar je potrebno za varno in učinkovito uporabo zdravil. Zavezani smo k stalnemu izboljševanju tega kazalca, zato smo v projektu vpeljave koncepta Holistične lekarne.

Komplianco merimo vsako leto v mesecu septembru po metodologiji IRRK z anketiranjem obiskovalcev lekarne, ki so v naši lekarni prevzeli zdravila na recept. To je najpomembnejši in obenem tudi najkompleksnejši kazalec kakovosti naših storitev. Celotni rezultati so namreč zajeti v obsežnem strokovnem poročilu.

Za uporabnika najpomembnejši rezultati merjenja septembra 2020 so:

 • Delež obiskovalcev, ki poznajo namen jemanja prejetega zdravila = 96 %.
 • Delež obiskovalcev, ki poznajo pogostnost jemanja prejetega zdravila = 95 %.
 • Delež obiskovalcev, ki poznajo prave odmerke prejetega zdravila = 94 %.
 • Delež obiskovalcev, ki poznajo predpisani čas jemanja prejetega zdravila = 92 %.
 • Delež obiskovalcev, ki poznajo posledice prepogostega jemanja prejetega zdravila = 54 %.
 • Delež obiskovalcev, ki poznajo posledice nejemanja prejetega zdravila = 68 %.
 • Delež obiskovalcev, ki poznajo posledice jemanja prejetega zdravila izven časovnih okvirov = 47 %.
 • Delež obiskovalcev, ki poznajo možne stranske učinke prejetega zdravila = 42 %.

Ker smo vzpostavili sistem zagotavljanja kakovosti storitev, imamo za vse objavljene kazalce kakovosti dokazila, ki so na vpogled pristojnim organom.

Komplianco bomo ponovno izmerili tudi letos z isto metodologijo, da bomo lahko rezultate primerjali in ocenili naš napredek.

Najpomembnejši kazalci kakovosti naše nabave izdelkov za zdravje:

 • Delež zdravil, nabavljenih preko registriranih veledrogerij = 100 %.

Najpomembnejši kazalci kakovosti načina shranjevanja v naši lekarni:

 • Shranjevanje izdelkov v kontroliranih pogojih (redni nadzor vlage in temperature) = 100 %.

Najpomembnejši kazalci kakovosti kompetenc naših svetovalcev:

 • Delež obiskovalcev lekarne, ki jih obravnavana magister farmacije z veljavno licenco = 100%.

 • Delež pokritosti obiskovalcev lekarne z magistri farmacije s pridobljenim IRRK certifikatom o poznavanju osnov področja prehranskih dopolnil = 100 %.

Najpomembnejši kazalci kakovosti spremljanja varnostih profilov izdelkov v naši lekarni:

 • Delež magistrov farmacije, ki obvladujejo sistem farmakovigilance = 100 %.
 • Delež medicinskih pripomočkov z znanimi razredi tveganj za uporabnika = 100 %.
 • Delež magistrov farmacije, ki obvladujejo sistem vigilance medicinskih pripomočkov = 100 %.
 • Delež magistrov farmacije, ki obvladujejo sistem nutrivigilance = 100 %.
 •  

  Zaradi zavezanosti k skrbi za zdravje obiskovalcev, ki našo lekarno razlikuje od ostalih prodajnih kanalov, je tudi razporeditev izdelkov podrejena strokovnim in ne komercialnim kriterijem. Na tak način olajšamo strokovno delo, obenem pa skušamo obvarovati svoje obiskovalce pred nepremišljenimi nakupi, ki ne dodajajo vrednosti njihovemu zdravju.