V skladu z Zakonom o lekarniški dejavnosti (ZLD-1) (Uradni list RS št. 85/16) spremljamo in objavljamo kazalce kakovosti, s katerimi izkazujemo svojo skrb za zdravje naših obiskovalcev.

Za nas je najpomembnejši kazalec kakovosti komplianca, ki kaže, kako razumljivo smo vam podali navodila, in ali smo vas obvestili o vsem, kar je potrebno za varno in učinkovito uporabo zdravil. Zavezani smo k stalnemu izboljševanju tega kazalca, zato smo v projektu vpeljave koncepta Holistične lekarne.

Komplianco smo prvič izmerili v septembru 2018 po metodologiji IRRK z anketiranjem obiskovalcev lekarne, ki so v naši lekarni prevzeli zdravila na recept. Ponovno smo ga izmerili septembra 2019, saj je to najpomembnejši in obenem tudi najkompleksnejši kazalec kakovosti naših storitev. Celotni rezultati so namreč zajeti v 80-stranskem strokovnem poročilu.

Za uporabnika najpomembnejši rezultati:

 • Delež obiskovalcev, ki poznajo namen jemanja prejetega zdravila = 96 %.
 • Delež obiskovalcev, ki poznajo pogostnost jemanja prejetega zdravila = 97 %.
 • Delež obiskovalcev, ki poznajo prave odmerke prejetega zdravila = 97 %.
 • Delež obiskovalcev, ki poznajo predpisani čas jemanja prejetega zdravila = 85 %.
 • Delež obiskovalcev, ki poznajo posledice prepogostega jemanja prejetega zdravila = 66 %.
 • Delež obiskovalcev, ki poznajo posledice nejemanja prejetega zdravila = 64 %.
 • Delež obiskovalcev, ki poznajo posledice jemanja prejetega zdravila izven časovnih okvirov = 62 %.
 • Delež obiskovalcev, ki poznajo možne stranske učinke prejetega zdravila = 73 %.

Ker smo vzpostavili sistem zagotavljanja kakovosti storitev, imamo za vse objavljene kazalce kakovosti dokazila, ki so na vpogled pristojnim organom.

Komplianco bomo ponovno izmerili tudi v letu 2020 z isto metodologijo, da bomo lahko rezultate primerjali in ocenili naš napredek.

Najpomembnejši kazalci kakovosti naše nabave izdelkov za zdravje:

 • Delež zdravil, nabavljenih preko registriranih veledrogerij = 100 %.

Najpomembnejši kazalci kakovosti načina shranjevanja v naši lekarni:

 • Shranjevanje izdelkov v kontroliranih pogojih (redni nadzor vlage in temperature) = 100 %.

Najpomembnejši kazalci kakovosti kompetenc naših svetovalcev:

 • Delež pokritosti obiskovalcev lekarne z magistri farmacije s pridobljenim IRRK certifikatom o poznavanju osnov področja prehranskih dopolnil = 100 %.

Najpomembnejši kazalci kakovosti spremljanja varnostih profilov izdelkov v naši lekarni:

 • Delež magistrov farmacije, ki obvladujejo sistem farmakovigilance = 100 %.
 • Delež medicinskih pripomočkov z znanimi razredi tveganj za uporabnika = 100 %.
 • Delež magistrov farmacije, ki obvladujejo sistem vigilance medicinskih pripomočkov = 100 %.
 • Delež magistrov farmacije, ki obvladujejo sistem nutrivigilance = 100 %.