Naše znanje je naše orodje, zato ga stalno brusimo. Sledimo najnovejšim spoznanjem o uporabi vseh izdelkov za zdravje v naši ponudbi.

Vsi strokovni delavci Lekarne Dravlje imamo IRRK certifikat o poznavanju prehranskih dopolnil. Poleg tega je Lekarna Dravlje del nutrivigilančne mreže Slovenije, saj smo vsi strokovni delavci usposobljeni za poročanje o neželenih dogodkih zaradi uporabe prehranskih dopolnil.

Znanje nam je tako pomembno, da se aktivno udeležujemo strokovnih dogodkov. Pri tem izbiramo pomembne teme kot je etika lekarniškega dela. Naša magistra Hermina Klemenc je tako leta 2019 predstavila strokovni poster z naslovom PATIENT’S TRUST IS THE MOST IMPORTANT INDICATOR OF QUALITY IN COMMUNITY PHARMACY na mednarodni konferenci HCP - Transformation for the Future.

Kazalce kakovosti, ki se nanašajo na kompetence strokovnega kadra Lekarne Dravlje, si lahko ogledate v zavihku Kakovost.

 

Magistra Klemenc je v letu 2020 dvakrat nastopila kot predavateljica, na slovenskem strokovnem simpoziju o prehranskih dopolnilih s predavanjem o izboru prehranskih dopolnil v P3 Professional© kategoriji Aminokisline in na mednarodni konferenci COVIRIAS academie s prispevkom The role of Holistic Community Pharmacist in the treatment of an iron low intake.

Kako pomembno je znanje v Lekarni Dravlje, kažejo naša vlaganja v strokovna izobraževanja, kar kažejo zavidljive številke med kazalci kakovosti lekarne na področju kompetenc.

V Lekarni Dravlje posebno pozornost posvečamo etiki svojega poklica. V letu 2020 smo se tako izkazali s kar dvema prispevkoma o etičnih in moralnih dilemah v lekarništvu, in sicer magistre Klemenc in magistre Deželak.